Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Wanneer nodig geven zowel ondernemer, instructeurs als personeelsleden u graag een toelichting.

 • Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.

 • Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.

 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.

 • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuurrijden voor springen (en mennen).

 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (bijv. “sprong vrij”).

 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.


Huisregels ruitersportcentrum

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden / pony’s.

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent het ruitersportcentrum een aantal huisregels voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw medewerking. Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.

 • Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters/menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.

 • Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.

 • Er mag in de stallen en de stalgangen, in de rijbaan/rijbanen en te paard niet worden gerookt.

 • De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.

 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen. Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst.

 • Aanwijzingen van de ondernemer en van door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.


Regels voor het buitenrijden

In de natuur paardrijden is geweldig, maar houdt u zich eigenlijk wel aan de regels? Wij zetten ze hier voor u op een rij. Zo blijft paardrijden veilig, verantwoord en plezierig voor uzelf, anderen en het paard of de pony!

 • De instructeur besluit of de ruiters over voldoende rijkunst beschikken om deel te nemen aan een buitenrit. Zij moeten worden begeleid door een ervaren ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven.

 • De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij de val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.

 • De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer, de nummers van het ruitersportcentrum en de dierenarts. Schakel het geluid van de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.

 • De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.

 • Een groep die een buitenrit gaat maken mag structureel niet groter zijn dan 12 ruiters.

 • Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.

 • Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten worden gestimuleerd een ruiterbewijs te halen.

 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.

 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.

 • Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.

 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.